English

המאגר העסקי של בית שמש עדולם הוא פרוייקט של שותפות 2000 של הסוכנות היהודית ומשרתת את השותפות בין הפדרציות של וושינגטון-דרום אפריקה ואזור בית שמש - עדולם.

בית שמש של היום היא העיר בעלת הצמיחה המוגברת ביותר מבין ערי ישראל ויכולה להתגאות באוכלוסיה הגדולה של עולים מכל קצות תבל שנקלטו בה.

אזור עדולם מכסה שטח גיאוגרפי גדול מדרום לבית שמש.

מטרת אתר זה היא לאפשר לעסקים הממוקמים בתוך גבולות כל השותפות לזהות שותפים עסקיים פוטנציאלים ולעודד מסחר ביניהם.

בנוסף עסקים ויוזמות באזור בית שמש- עדולם מוזמנים לפרסם משרות פנויות בתוך כרטיסם וכך לאפשר למחפשי משרות למצוא את המוצע.

מאגרי זה מתעדכן באופן שותף ואנו נשמח לשמוע את הערותך.

Site built and maintained by Shimshon Hitech Ltd.