English

אודותנו

שמשון הייטק או בשמה האחר "פורום ההייטק של בית שמש מטה יהודה", הינה חברה עצמאית אשר נוסדה ב1999 ומטרתה לקדם את פני התעשייה בבית שמש - עדולם. הוועדה לפיתוח כלכלי של היחידה האזורית של שותפות 2000 שכרה את שירותי חברת שמשון הייטק לצורך בניית המאגר המקוון הזה ולאפשר שיתוף פעולה בין השותפים.

כדי ללמוד יותר על שותפות 2000 של הסוכנות היהידית בקר ב http://www.jazo.org.il


Site built and maintained by Shimshon Hitech Ltd.